• Van Hellemondtstraat 64, Heerhugowaard
Volg ons:

ANBI

ANBI STATUS
Stichting Moskee Khalid heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

ALGEMEEN
Statutaire naam: Stichting Marokkaanse Islamieten te Heerhugowaard
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 816788698
KVK-nummer: 41240683

BEZOEKADRES:
Van Hellemondtstraat 64

1701 ER Heerhugowaard
Website:www.moskeekhalid.nl
E-mailadres: moskeekhalid@gmail.com
Telefoonnummer: 0725824748

DOELSTELLINGEN

STICHTING MOSKEE KHALID HEEFT TEN DOEL:

 1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee) waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven
 3. Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Heerhugowaard en omgeving;
 4. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische school (maddhab).
 5. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims (da’wah);
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;

De Stichting Moskee Khalid tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

BESTUURSSAMENSTELLING

 • Voorzitter: A . Oumellouk
 • Penningmeester: B. El Ayadi
 • Secretaris: A. Sabili
 • Gebouwmeester: A . Elyaacoubi
 • Directeur onderwijs: A. Elhassani

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Marokkaanse Islamieten te Heerhugowaard

BELONINGSBELEID

Bestuursleden

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden  vereist is.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers  genieten voor hun werkzaamheden geen vergoeding behalve de beloning Allah.

BELEIDSPLAN (HOOFDLIJNEN)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling:  In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

ACTIVITEITEN:  Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie van kosten van onderhoud en dergelijke
 • De continueren van een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

WERVING FONDSEN: De giften en donaties vanStichting Marokkaanse Islamieten te Heerhugowaard komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Marokkaanse Islamieten te Heerhugowaard  fondsen door de organisatie van benefieten en fancy fairs waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers.

BEHEER FONDSEN: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

BESTEDING FONDSEN:Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten  voor de gebedsruimte (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen)
 • Beheerskosten  voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud en eventuele nieuwe investeringen (zoals onze verduurzaming door zonnepanelen aan te schaffen)
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan uitgenodigde sprekers voor de lezingen

Meerjaren Beleidsplan (op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur)

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Heerhugowaard en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Heerhugowaard en omgeving.
 • Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het Nederlands voor de jongeren van de islamitische gemeenschap in Heerhugowaard en omgeving.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Elk weekend volgen +- 100  leerlingen Arabische en islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar
 • Regelmatig lezingen voor vrouwen en jongeren in het Nederlands.

DOWNLOAD ONZE JAARCIJFERS:

nzdesign. Copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden